PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

SỨC KHỎE NGƯỜI TIÊU DÙNG

  • Các sản phẩm của Funny Group được kiểm soát chất lượng từ ngay khâu đầu vào.
  • 100% nguyên liệu và sản phẩm của Funny Group đều đạt tiêu chuẩn VS ATTP

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  • Các sản phẩm của Funny Group tập trung sử dụng loại bao bì giấy thân thiện với môi trường.
  • Chúng tôi có chương trình thu đổi vỏ hộp Proper Corn để giảm thiểu lượng rác thải nhựa ra môi trường.

NGƯỜI LAO ĐỘNG

  • Tại Funny Group, mỗi thành viên đều có cơ hội được phát huy khả năng, cũng như trau dồi vốn kiến thức.
  • Đến với 1 thị trường kinh doanh mới lạ Proper Corn Việt Nam, các thành viên đều được sáng tạo, đề xuất ý kiến với mục tiêu phát triển Funny Group.

DỰ ÁN XÃ HỘI

  • Red Nose Fund là Dự án xã hội được trích lập từ Ngân sách của Funny Group.
  • Dự án đã đến được với những Chương trình mang đầy tính thương, ý nghĩa