KHÁM PHÁ QUY TRÌNH SẢN XUẤT BẮP RANG BƠ PROPER CORN

Proper Corn là thương hiệu Sản phẩm Bắp rang bơ thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Funny Group. Cơ sở sản xuất Bắp rang bơ Proper Corn đặ...

Continue reading

PROPERCORN VIỆT NAM – THƯƠNG HIỆU BẮP RANG BƠ ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT TRÊN THỊ TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN “ORGANIC”

Proper Corn Việt Nam – thương hiệu Bắp rang bơ đầu tiên và duy nhất trên thị trường đạt chuẩn “Organic” Funny Group mang đến các bạn...

Continue reading