IMG_2823

NGÔ NỔ BẮP RANG BƠ HÌNH NẤM

Xuất xứ: Mỹ.
Nhà cung cấp: Scoular.
Đặc điểm: Khi nổ có hình nấm.
Độ nổ: 42-44.
Tỷ lệ hạt nổ đạt min 99%.
Kích thước hạt đồng đều.
Màu sắc vàng sáng.
Đóng gói đa dạng, đáp ứng nhu cầu của Khách hàng
Bao 22.68kg, túi 1kg, 3kg và 5kg.

IMG_2825

NGÔ NỔ BẮP RANG BƠ HÌNH BƯỚM

Xuất xứ: Mỹ.
Nhà cung cấp: Scoular.
Đặc điểm: Khi nổ có hình bướm.
Độ nổ: 42-44.
Tỷ lệ hạt nổ đạt min 99%.
Kích thước hạt đồng đều.
Màu sắc vàng sáng.
Đóng gói đa dạng, đáp ứng nhu cầu của Khách hàng
Bao 22.68kg, túi 1kg, 3kg và 5kg.